Stichtingenregister

Bij staatsbesluit van 13 maart 2013 no.50 is het Stichtingenregister, voorheen beheerd door het Ministerie van Justitie en Politie, aan de KKF overgedragen. Vanaf de officiƫle overdracht op 23 mei 2013 beheert de Kamer derhalve het Stichtingenregister voor inschrijving van alle in Suriname gevestigde Stichtingen.

Waarom inschrijven in het Stichtingenregister?
Zolang de inschrijving niet is geschied, zijn naast de stichting de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor hun handelingen ten name van de stichting verricht. Wijzigingen die niet zijn ingeschreven, kunnen niet aan derden, die daardoor onkundig zijn gebleven, worden tegengeworpen.