Ondernemersavond

De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

DE ONDERNEMERSAVOND

De ondernemersavond heeft als doel ondernemers dichterbij elkaar te brengen en met elkaar van gedachten te laten wisselen over allerhande issues het bedrijfsleven rakende. Hierdoor kan de KKF optimaal invulling geven aan het vertegenwoordigen en versterken van de ondernemers.

Presentaties over diverse onderwerpen worden verzorgd door inleiders uit diverse sectoren. De onderwerpen worden geselecteerd naar de interesse van de ondernemers en afhankelijk van de actualiteit van het onderwerp.

De ondernemersavonden zijn voor alle ondernemers en belangstellenden toegankelijk elke dinsdag van 19.00 – 20.00 uur.

Neem als het kan uw business kaart mee voor het gemak!