Een jaarverslag is een publicatie van de werkzaamheden van een onderneming over een bepaalde periode, al dan niet met financiële verantwoording. Mocht er een financiële verantwoording instaan dan staan daar vaak ook de jaarrekening, gang van zaken en overige gegevens uitgewerkt. De Kamer van Koophandel en Fabrieken brengt jaarlijks vóór 1 september aan de minister van Handel, Industrie en Toerisme verslag uit over haar werkzaamheden gedurende het afgelopen kalenderjaar.

Jaarverslagen