Handelsregister

Elk bedrijf in ons land is bij Wet verplicht zich te laten inschrijven in het Handelsregister, wel eens getypeerd als de “Burgerlijke Stand van het bedrijfsleven”. Uitzonderingen hierop zijn Overheidsondernemingen die geen naamloze vennootschap zijn, bedrijven in de agrarische sector die geen naamloze vennootschap, vereniging of stichting zijn en bedrijven die aan minderjarigen behoren die geen handlichting hebben.

Download hieronder de Handelsregister formulieren