Geschiedenis​

Op 1 mei 1910 vond de oprichting plaats van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het gebouw van De Surinaamsche Bank N.V. te Paramaribo. De Kamer was toen niet op wettelijke basis gestoeld en kon meer worden gezien als een belangenvereniging van enkele grote particuliere bedrijven. De leden werden niet gekozen doch werden benoemd voor een jaar. Het ledental was 9. Voorzitter was de heer K. Kroessen en secretaris de heer J. Nahar. Onder voorzitterschap van de heer R.G. Vervuurt, werd in 1938 het ledental uitgebreid van 9 tot 11. Zeer belangrijk voor de Kamer was dat het Handelsregister in werking trad volgens de regeling van de Handelsregisterverordening van 1936 no. 149, die voorschrijft dat iedere zaak in het Handelsregister ingeschreven moet worden. Er werd toen een straatcontroleur benoemd die tot taak had na te gaan welke zaken wel of niet ingeschreven stonden.