FAQ

Q&A compensatie maatregelen

 • Wie is belast met de compensatie maatregelen?
  De Kamer van Koophandel en Fabrieken is de instantie die belast is met de registratie c.q. inventarisatie voor de compensatie. Zij is gestart met een nationale campagne om bedrijven te inventariseren. Met het inventarisatie overzicht zal zij mitigerende maatregelen aandragen aan de regering en andere relevante instituten.
 • Welke bedrijven kunnen zich registreren voor de compensatiemaatregelen?
  ALLE bedrijven, in het bijzonder bedrijven met minder dan 50 medewerkers.
 • Hoe moet ik registreren?
  u sms’t naar : Telesur + 597  8422152

                           Digicel +597    7666417

 • Tot wanneer kan ik registreren voor de compensatie?
  Gelieve zo snel mogelijk te registreren, zodat de inventarisatie rond is en wij de regering de voorstellen kunnen doen toekomen.
 • Heeft u hulp nodig bij de aanvraag?
  U kunt op de page van KKF middels een youtube video de stappen volgen.
 • Sms verzonden, wat dan?
  U krijgt geen bevestigings sms, u ziet wel op uw toestel als het bericht is afgeleverd. Indien nodig volgt een sms met aanvullende vragen die u zult moeten beantwoorden. Indien u geen sms ontvangt, vragen wij u opnieuw een sms te versturen.
 • Hoe kan ik wijzigingen aangeven indien ik een incorrecte of niet complete sms heb verzonden?
  Uw sms is dan ongeldig en dient opnieuw verzonden te worden.
 • Wat gebeurt er met de bedrijfsgegevens die ik sms?
  Uw gegevens worden slechts gebruikt voor de inventarisatie zoals voormeld.
  Uw informatie wordt confidentieel behandeld komt niet in handen van derden.
 • Wat houdt de compensatiemaatregel in?
  De compensatie maatregelen kunnen uit verschillende aspecten bestaan, maar de ondernemers worden in vrijheid gesteld zelf aan te geven aan welke aspecten zij behoefte hebben en die voorstellen worden dan verder voorgedragen aan de regering.Let wel de compensatie maatregelen zijn afhankelijk van het compensatie overzicht.
 • Is de compensatie voor een langere duur?
  De compensatie is afhankelijk van de indicatie incidenteel. De omstandigheden zullen bepalend zijn voor het na traject.
 • Ben ik als ondernemer verplicht ingeschreven te zijn in het handelsregister?

De KKF staat eerlijke concurrentie voor en is gehouden slechts formeel geregistreerden te ondersteunen in deze. Indien u een economische activiteit ontplooit en nog niet bent geregistreerd, moedigen wij u aan uw activiteit te formaliseren door deze te registreren in het Handelsregister en bij de Belastingdienst.

(Voor de registratie in het handelsregister kunt u terecht bij de KKF en haar filialen. Dit kunt u doen door eerst telefonisch een afspraak te maken, alvorens u langsloopt.

 • Ik wil een aanvraag indienen voor de compensatie, maar mijn dossier nummer is mij ontgaan. Waar kan ik hiervoor terecht?
  U zou dan kunnen bellen naar het hoofdkantoor van de KKF en de overige filialen (handelsregister).
 • Ik heb meerdere sectoren onder één dossiernummer moet ik meerdere keren sms’n?

Sms’jes gelden per sector. Als er sprake is van meerdere sectoren onder één dossiernummer, dient u meerdere sms’jes te versturen met de vereiste informatie van elke sector.