Bestuur

Kamerstructuur
De Kamer bestaat uit 29 leden die om de 4 jaar worden gekozen. In de Kamer zijn een achttal bedrijfsgroepen c.q. branches vertegenwoordigd. Per bedrijfsgroep wordt het volgende aantal leden gekozen (huidige samenstelling):

Bedrijfsgroep A: Detailhandel (4 leden):
Baldew, Vinod Sanjay
Jawalapersad, Roedrenath
Lee, Tjin Jien Stephen
Salaroe, Naomi Sherida Srijanti

Bedrijfsgroep B: Overige handel en tussenpersonen (7 leden):
Audhoe, Egon Lyndon
Cheung, Chi Ping
Heave, Joel Christiaan
Jawalapersad, Siwananpersad
Manichand, Raymil Benjamin
Ramadhin, Bhagwatpersad
Tjon-A-Tjoen, Antonius Rudolf

Bedrijfsgroep C: Nijverheid en Industrie (4 leden):
Baldew, Rajiv
Lin, Dongmao
Ramadhin, Cliff Suraj Sarvankumar
van Zichem, Pierre Fitzgerald

Bedrijfsgroep D: Financiële Instellingen en Verzekeringswezen (2 leden):
Randjitsing, Amar Jeetindra
Jie Foeng Sang, Royce Patrick

Bedrijfsgroep E: Verkeersbedrijven (4 leden):
Ishaak, Mohamed Hanief
Nannan, Radjeshkoemar
Orie, Mohamed Mustar
Padarath, Jayant Anilkumar

Bedrijfsgroep F: Hotel-, Café-, Restaurant- en Amusementsbedrijven (4 leden):
Chundro, Dennis Don
Jangbahadoor, Roberto Rabinderdath
Sawikarta, Karno
Gajadin, Rajesh Previenpersad

Bedrijfsgroep G: Bedrijven op het gebied van de mijnbouw en industriële verwerking van mineralen (2 leden):
Moenne, Djamiel Mohamed Azaad
Schillevoort, Ratno Benin

Bedrijfsgroep H: Bosexploitatiebedrijven en bedrijven op het gebied van de industriële verwerking van bosproducten (2 leden):
de Baas, Paul Dennis
Jangbahadoer – Rahman, Rehiemen

De huidige voorzitter en ondervoorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken zijn respectievelijk de heer Jayant Padarath en de heer Paul de Baas. De secretaris is mevrouw drs. Joanne Pancham. De dagelijkse leiding van de Kamer berust bij de voorzitter en de secretaris.

Het Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de branches. Iedere bedrijfsgroep wordt door één lid vertegenwoordigd in het bestuur. De 29 leden kiezen uit hun midden om de 2 jaar een bestuur.

Het huidig bestuur bestaat uit de volgende Kamerleden:

• Padarath, Jayant Anilkumar (voorzitter)
• de Baas, Paul Dennis (ondervoorzitter)
• Lee, Tjin Jien Stephen
• Audhoe, Egon Lyndon
• Van Zichem, Pierre Fitzgerald
• Jie Foeng Sang, Royce Patrick
• Chundro, Dennis Don
• Moenne, Djamiel Mohamed Azaad